ریمل میبلین زرد کولوسال اکسپرس

ریمل میبلین زرد کولوسال اکسپرس Maybelline colo ssal بسیار مناسب برای خانمهایی که دارای مژه های نازک و کم پشت هستند میباشد که باعث حجم دهندگی و پر کنندگی مژه ها می شود