رنگ موی اکسلانس شماره 01 Loreal
رنگ موی اکسلانس شماره 01 Loreal
رنگ موی اکسلانس شماره 05 Loreal
رنگ موی اکسلانس شماره 01 Loreal
رنگ موی اکسلانس شماره 01 Loreal
رنگ موی اکسلانس شماره 05 Loreal

رنگ موی اکسلانس شماره 01 Loreal


قیمت : 68000 تومان
تخفیف : 6,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 62,000 تومان

رنگ موی اکسلانس شماره 01 Loreal دارای سرم محافظت کننده کرم اکسلانس، اختراع منحصر بفرد لورآل. قبل از رنگ استفاده و قسمت های آسیب دیده مو را ترمیم می نماید.